Årsmøte 2014

Årsmøtedato for 2014.

Karlsøy jeger- og fiskerforening ønsker sine medlemmer velkommen til årsmøtet for 2014.

Tid:      Fredag 06.03.2015,  kl. 1730

Sted:    Hansnes skole

Etter årsmøtet blir det servert varm mat: Finnebiff,  dessert og drikke

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14. februar, sakene kan sendes på epost til vstran@broadpark.no.

Innkalling til årsmøtet, med innkomne saker, publiseres på hjemmesiden 14 dager før selve årsmøtet.

Velkommen!