KARLSØY JFF FYLLER 25ÅR

Karlsøy jeger og fiskeforening har 25 års jubileum i år. Norges jeger og fiskeforbund var 150 år forrige år. Dette skal KJFF markere med et arrangement i Hansnes havn.

Lørdag 21.mai, har KJFF stand i Hansnes havn fra kl 11.00 – 15.00.

Her skal vi servere mat, ha konkurranser og leker.

Arrangementet er åpent for alle, så stikk innom havna og bli kjent med Karlsøy jeger og fiskeforening.

Velkommen.

Fuglekassebygging

Karlsøy jeger og fiskeforening har gjennomført en flott samling på Hansnes skole for barn og unge med fuglekassebygging.

Det møtte opp 15 barn, noen med foreldre og besteforeldre samt flere av foreningens medlemmer til snekring og maling av kassene.

Barn og voksne arbeidet med liv og lyst.

Snart kan våre trekkfugler flytte inn og legge sine egg.