Vil du være med på elgjakt på Hersøya ?

I år som i fjor så har vi ett dyr (okse) å felle.
KJFF har følgende kriterier til de som ønsker å være med på elgjakta:
1. Medlem av Karlsøy JFF
2. Må kunne ta seg fri fra jobb i minimum 2 dager da vi er avhengig av godt vær for bruk av båt.
3. Jegerne må ha i sekken godkjent våpenkort, betalt årsavgift samt gyldig oppskytningskort.

KJFF vil basert på innkomne søknader ta ut 5 jegere + en/ei for opplæringsjakt.
Opplæringsjeger må ha jaktradio, refleksvest og kikkert.
Dato for jaktstart er 25. september, men vi må basere oss på vær og vind, slik at vi må kunne dra ut på kort varsel (YR.no).

Kostnadene fordeles på alle deltakerne som slaktevektpris kr. 55,-/kg, fellingsavgift, bensin-diesel og sosiale kostnader (mat+div.).

Søknadene sendes til Wiggo A. Ditlefsen e-post: wditlefsen@gmail.com

Styret KJFF