Her kan du melde deg inn i Karlsøy jeger- og fiskeforening

Har du lyst til å bli medlem i KJFF, kan du følge linken som ligger her:

https://www.njff.no/medlemskap

Du kan òg ta kontakt med noen i styret, slik at de kan verve deg som medlem.

Årskontigent 2022:

Kategori                                                                      Pris
1 Hovedmedlem m/tidsskrift                                      630
2 Barne-/Ungdomsmedl. m/tids.                                 365
3 Barne-/Ungdomsmedl. u/tidsk.                                160
4 Pensj./Uføremedle. m/tidsskrift                               465
5 Familiemedlem u/tidsskrift                                      155
6 Sidemedlem u/tidsskrift                                            155