Kvinneutvalget i Karlsøy jeger- og fiskeforening

Kvinneutvalget i Karlsøy jeger- og fiskeforening ble dannet 10 mai 2010.

Medlemmer:

  • Gry Årnes, Ringvassøya, leder
  • Helene Anita Mathisen, Ringvassøya
  • Trine Korneliussen, Ringvassøya
  • Mona Pedersen, Ringvassøya
  • Magnhild Christiansen, Vannøya
  • Lin Klemetsen, Reinøya

Målet vårt er å flere jenter interessert i jakt, fiske og friluftsliv.

Kvinneutvalget har siden 2010 arrangert «Til topps i Karlsøy».