Karlsøyprøven høst 2019

Karlsøy JFF hundeutvalg arrangerer en-dags fuglehundprøve onsdag 4. september.

Prøveleder Viktor Strand

Det blir kun ett blandet parti UK/AK som sendes ut. Dette grunnet for få påmeldte i VK.
Opprop utenfor Skogsfjordvatn grendehus kl. 0800. Kaffen er klar fra og med kl. 0730.

Påmelding
Påmelding til jaktprøven må etter de nye reglene skje elektronisk via NKK
Blir det overtegning blir det trekning iht. FKF reglement.

Vennligst ta kontakt med prøve leder Viktor Strand, e-post: vstran57@gmail.com
eller  mobil nr. 905 71 089  evt. prøvesekretær Wiggo A. Ditlefsen, epost: wditlefsen@gmail.com eller mob. 907 20 099, dersom det er forhold ved din påmelding som ikke stemmer.

Partilister med dommere og terreng:
h

Venteliste:
h

Terreng: Slettfjellet

Det er stengt for kommentarer.