Årsmøte for Karlsøy jeger og fiskeforening

Det avholdes årsmøte i kjff.
Tid: Torsdag 12.mars kl. 18.00
Sted: Direktøren Hansnes
Saker til årsmøte må være styret i hende senest 12. februar.

Det er stengt for kommentarer.