Styret 2017

Leder Bjarne Jr. Lundberg 40856199 bjlundjr@online.no
Nestleder Allan Mikkelsen 41680788 allmi190687@gmail.com
Kasserer Glen Jensen 99562107 glenemiljensen@hotmail.com
Sekretær Viktor Strand 90571089 vstran@broadpark.no
1. styremedlem Leif Viggo Ditlefsen 47706260 lei-dit@online.no
2. styremedlem Jan Lindrupsen 90613455 jm-lin@online.no
3. styremedlem Linn Harriet Pettersen 47278644 linnhp@icloud.com
1. vara Stein-Ottar Ditlefsen 94810660 stein_ottar@hotmail.com
2. vara Ann-Ellen Johansen 99270284 ann-ellen.j@hotmail.com
3. vara Kjetil Bergseth 99472490 kjetil_bergseth@hotmail.com
Ungdoms- og fiskeutvalg Glen Jensen

Odin Bærø

99562107

99046622

glenemiljensen@hotmail.com

odin-ba@online.no

Hytteutvalg Jan Lindrupsen

Bjarne Lundberg

Kjetil Bergseth

90613455

40856199

99472490

jm-lin@online.no

bjlundjr@online.no

kjetil_bergseth@hotmail.com

Jakt- og hundeutvalg Viktor Strand

Kjetil Olsen

90571089

47260860

vstran@broadpark.no

kjetil.olsen@nav.no

Kvinnekontakt Reidun Ovesen 40282081 reidun.ovesen@hotmail.com