Styret 2022

Leder Bjarne Jr. Lundberg 408 56 199 bjlundjr@online.no
Nestleder Yngve Hanssen 414 35 010 ynghans@hotmail.com
Kasserer Kjetil Olsen 472 60 860 kjetil.olsen@nav.no
Sekretær Viktor Strand 905 71 089 vstran57@gmail.com
1. styremedlem Kay Morten Bull 915 32 504 kay.bull@vang-gaard.no
2. styremedlem Jan Lindrupsen 906 13 455 jm-lin@online.no
3. styremedlem Guro Hanssen Andersen 976 23 666 gur-hans@online.no
1. vara Robin Jensen 975 32 202 robin_jensen1@hotmail.com
2. vara Kurt-Johnny Andersen 918 48 098 kurt-johnny@hotmail.com
3. vara Allan Mikkelsen 416 80 788 allmi190687@gmail.com
Ungdoms- og fiskeutvalg Marius Karlsen

 

Bjørn Evensen

979 81 299

 

456 18 491

mariuska81@gmail.com

 

bjorn@materialogmaling.no

Hytteutvalg Jan Lindrupsen

 

Kjell Otto Hansen

Bjarne Jr. Lundberg

906 13 455

 

908 66 906

408 56 199

jm-lin@online.no

 

kjelloh1@online.no

bjlundjr@online.no

Jakt- og hundeutvalg Viktor Strand

 

Kjetil Olsen

905 71 089

 

472 60 860

vstran@57@gmail.com

 

kjetil.olsen@nav.no

Kvinnekontakt SØKES, VI OPPFORDER ALLE 🙂 VED INTRESSE TA KONTAKT MED NOEN I STYRET 🙂