Æresmedlemmer

Årsmøtet i Karlsøy jeger og fiskeforening utnevnte tre æresmedlemmer.

Viktor Strand, Bjarne Lundberg og Jan Lindrupsen fikk æresmedlemskap med diplom.

Diplomet var laget av Hanne Larsen og beskriver vår kommune, samt foreningas hovedaktiviteter.

Alle tre æresmedlemmene har vært medlemmer i foreninga i over 20 år.

Viktor Strand har hatt ulike styreverv i alle de 25 årene som foreninga har eksistert. Han har vært involvert i de aller fleste prosjekter som foreninga har gjennomført opp gjennom årene. Han har vært jegerprøveinstruktør, aversjonsinstruktør og arrangert mange kurs for foreninga.

Han har stått for det meste av søknader, rapporteringer og foreningas skriftlige arbeid. Foruten sitt praktiske engasjement, har han jobbet systematisk med det organisatoriske arbeidet i alle år.

Bjarne Lundberg har vært medlem siden foreninga ble startet i 1998. Han har hatt ulike styreverv og innehatt ledervervet i mange av disse årene.

Han har vært jegerprøveinstruktør og arrangert mange kurs for foreninga. Bjarne har vært aktiv i ulike undergrupper og deltatt på de fleste av foreningas aktiviteter.

Han har utrettet et høyt antall dugnadstimer for foreninga og vært pådriver og inspirator i flere av dem.

Han har skjøttet sine verv på en god måte og jobbet utrettelig for Karlsøy jeger og fiskeforening.

Jan Lindrupsen har vært særdeles engasjert i forhold til foreningas samarbeidspartnere, eksempelvis friluftrådet, områdestyret for Nordkvaløy- Rebbenes landskapsvernområde samt Karlsøy kommune. Her har han vært pådriver på flere prosjekter med tilrettelegging til friluftsliv for allmenheten. Dette har også frembrakt en betydelig inntekt og rennomme for foreninga.

Han har utrettet et høyt antall dugnadstimer for foreninga og vært pådriver og inspirator i flere av dem. Han har skjøttet sine verv på en god måte og jobbet utrettelig for Karlsøy jeger og fiskeforening gjennom mange år.

FUGLEKASSEBYGGING

Karlsøy jeger og fiskeforening

inviterer barn og unge til

fuglekassebygging.

ONSDAG 4. MAI KL 17.30

Hansnes skole

Småfuglene forbereder ny hekkesesong og trenger en plass å legge sine egg.

Karlsøy jff inviterer til fuglekassebygging på sløydsalen på Hansnes skole. Møt opp og bygg din egen fuglekasse. Ta den med hjem og heng den opp i hagen eller i skogen og vent å se hvem som flytter inn.

Byggingen er gratis, og det blir servert saft og kjeks. Ta gjerne med foresatte og skruemaskin.

Hilsen kjff

Bjørn Evensen 45618491